Fiilimsiler, fiillere getirilen bazı özel eklerle oluşur. Fiilimsiler cümlede isim, sıfat ve zarf görevlerinde kullanılır.

Fiilimsiler üçe ayrılır:

1)İSİM-FİİLLER

Fiillere getirilen -iş, -me, -mek ekleriyle oluşur. Cümlede isimlerin aldığı ekleri (hal ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki )alarak isim gibi kullanılır.

Hilal’in görüşmesi bitmemiş.

KONUYLA ilgili konu testini buradan Fiilimsiler-pdf indirerek ya da aşağıdan online çözebilirsiniz.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi zarf-fiildir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim- fiil kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır ?
Numaralanmış cümlelerden hangilerinde yer alan fiilimsiler türce özdeştir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma/-me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır ?
Bu cümlede numaralandırılmış fiilimsilerden hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye “durum” anlamı katmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ecek / -acak” eki eklendiği sözcüğü sıfat-fiil yapmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat- fiil kullanılmamıştır?
Bu dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden birden fazla fiilimsi kullanılmıştır ?
Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir ?
Bu parçada kaç fiilimsi vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye “zaman” anlamı katmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Complete the form below to see results
Fiilimsiler Konu Testi
Doğru cevap {{userScore}} Toplam {{maxScore}} Soruda
{{title}}
{{image}}
{{content}}

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir