Fiilimsiler, fiillere getirilen bazı özel eklerle oluşur ve cümlede isim, sıfat ve zarf görevlerinde kullanılır.

Fiilimsiler üçe ayrılır:

1)İSİM-FİİLLER

Fiillere getirilen -iş, -me, -mek ekleriyle oluşur. Cümlede isimlerin aldığı ekleri (hal ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki )alarak isim gibi kullanılır.

Hilal’in görüşmesi bitmemiş. ( gör-üş-me-s-i ⇒ iyelik eki almış.)

Şiir okumakta onun üstüne yoktur. ( oku-mak-ta  ⇒ bulunma hal eki almış. )

Onun buradan gidine çok üzüldük. ( git-iş-i-n-e ⇒ iyelik ve yönelme eki almış. )

** İsim-fiiller kalıplaşarak kalıcı isim olabilir. Bunu anlamak için cümleyi iyi anlamak gerekir.( dondurma, kazma, ezme, sarma, dolma, çakmak, giriş, çıkış… )

Gelen ürünleri dondurmaya götürdü. ( isim-fiil )

Yazları dondurmaya bayılırım.  ( kalıcı isim )

** İsim-fiiller sıfat görevi üstlenebilir.  ( kesme şeker, süzme yoğurt, sallama çay… )

2) SIFAT-FİİLLER

Fiillere getirilen -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş ekleriyle oluşur. Sıfatfiiller çoğunlukla isimlerden önce gelerek sıfat görevi üstlenir ve sıfat tamlaması oluşturur.

Öğretmen konuşan öğrenciyi uyardı.  ( konuşan öğrenci ⇒ sıfat tamlaması )

Kesti yollarımı yıkılası dağlar.  ( yıkılası  dağ ⇒ sıfat tamlaması )

Çıkmaz sokağa giren araba geri döndü. ( çıkmaz sokak ve giren araba ⇒ sıfat tamlaması )

 

**  Sıfatfiiller sıfat görevi üstlenmeyebilir.  Bu durumda isim görevinde olduğu için adlaşmış sıfatfiil denir.

Anlattıklarını dikkatlice dinledim.  ⇒ Bir isimden önce gelip tamlama kurmamış.

** Sıfat-fiiller kalıplaşarak kalıcı isim olabilir. Bunu anlamak için cümleyi iyi anlamak gerekir. ( dolmuş, geçmiş, gelecek, kapan, yazar… )

Onun geleceği yok gidelim bari. ( sıfat-fiil )

Onun geleceği çok parlak.  ( kalıplaşmış isim)

3) ZARF-FİİLLER

Fiillere getirilen -ken, -alı, -asıya, -e, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -maksızın, -casına, -dığında, …-er…-mez ekleriyle oluşur. Zarffiiller çoğunlukla zaman ve durum zarfı görevi üstlenir. Yükleme sorulan “nasıl/niçin, ne zaman” sorularına cevap verir.

Gelirken ona rastladım. ( Ne zaman? zaman zarfı )

Onu öldüresiye dövmüşler. ( Nasıl ? durum zarfı )

Oraya varınca önce ateşi yakalım. ( Ne zaman? )

Yağmur durmaksızın yağıyor. ( Nasıl? )

Kahvaltısını yapar yapmaz dışarıya çıktı. ( Ne zaman? )

KONUYLA ilgili konu testini buradan Fiilimsiler-pdf indirerek ya da aşağıdan online çözebilirsiniz.

Şimdi online testle konuyu pekiştir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye “zaman” anlamı katmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir ?
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden birden fazla fiilimsi kullanılmıştır ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma/-me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ecek / -acak” eki eklendiği sözcüğü sıfat-fiil yapmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat- fiil kullanılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim- fiil kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye “durum” anlamı katmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
Bu dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır ?
Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir ?
Bu cümlede numaralandırılmış fiilimsilerden hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir ?
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi zarf-fiildir?
Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır ?
Numaralanmış cümlelerden hangilerinde yer alan fiilimsiler türce özdeştir ?
Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir ?
Bu parçada kaç fiilimsi vardır?
Complete the form below to see results
Fiilimsiler Konu Testi
Doğru cevap {{userScore}} Toplam {{maxScore}} Soruda
{{title}}
{{image}}
{{content}}

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir