Fiilimsiler, fiillere getirilen bazı özel eklerle oluşur. Fiilimsiler cümlede isim, sıfat ve zarf görevlerinde kullanılır.

Fiilimsiler üçe ayrılır:

1)İSİM-FİİLLER

Fiillere getirilen -iş, -me, -mek ekleriyle oluşur. Cümlede isimlerin aldığı ekleri (hal ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki )alarak isim gibi kullanılır.

Hilal’in görüşmesi bitmemiş.

KONUYLA ilgili konu testini buradan Fiilimsiler-pdf indirerek ya da aşağıdan online çözebilirsiniz.

Bu parçada kaç fiilimsi vardır?
Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir ?
Numaralanmış cümlelerden hangilerinde yer alan fiilimsiler türce özdeştir ?
Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir ?
Bu cümlede numaralandırılmış fiilimsilerden hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim- fiil kullanılmıştır?
Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir ?
Bu dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye “zaman” anlamı katmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma/-me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye “durum” anlamı katmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır ?
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden birden fazla fiilimsi kullanılmıştır ?
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi zarf-fiildir?
Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat- fiil kullanılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ecek / -acak” eki eklendiği sözcüğü sıfat-fiil yapmıştır?
Complete the form below to see results
Fiilimsiler Konu Testi
Doğru cevap {{userScore}} Toplam {{maxScore}} Soruda
{{title}}
{{image}}
{{content}}

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir