Konunun tek sayfada anlatım versiyonu

Tek sayfalık anlatımı buradan indirin. Cümlenin Ögeleri-PDF 

Konuyla ilgili testi buradan Cümlenin Ögeleri-PDF indirebilir ya da aşağıdan online çözebilirsiniz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
Aşağıdakilerin hangisinde tırnak içindeki söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli bir fiildir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır ?
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır ?
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır ?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi söz grubu değildir?
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur ?
Altı çizili sözcük grubu cümlenin hangi ögesidir ?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki bölüm cümlenin farklı bir ögesidir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır ?
Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir ?
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinin öge dizilişi bu cümleyle ile aynıdır?
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubu değildir?
Altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem tırnak içinde yanlış gösterilmiştir?
Complete the form below to see results
Cümlenin Ögeleri 8. Sınıf
Doğru cevap {{userScore}} Toplam {{maxScore}} Soruda
{{title}}
{{image}}
{{content}}

A)TEMEL ÖGELER

a) Yüklem:

Cümlenin asıl mesajını taşıyan ön önemli ögesidir. Cümle ögelerine ayrılırken ilk önce yüklem bulunur. Daha sonra yükleme sorular sorularak diğer ögeler bulunur. Yüklem tek sözcükten oluşabileceği gibi sözcük grubundan da oluşabilir.

Yüklem cümlelerde iki farklı şekilde bulunur:

1) Çekimli fiiller cümlede yüklem olur.   ( Ali “geldi.”)

2. Ek-fiil alan isim soylu sözcükler (isimler, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, zamirler, edatlar, fiilimsiler ) cümlede yüklem olur. ( Ali “zekidir.” )

b) Özne:

Yüklemi bulduktan sonra yükleme “kim? ve ne?” sorularını sorarak özneyi buluruz. ( “Ali” geldi. )

*Özne dizilimde yoksa yüklemdeki şahıs ekinden bulunur.(gizli özne)    Dün geldik. ( biz/gizli özne )

*Yüklemde -l ve -n edilgenlik ekleri varsa işi yapan belli değildir. Bu durumda yükleme ne sorusunu sorarak sözde özneyi buluruz.

( Konu anlaşıldı.  Anlayan kim? Belli değil. Anlaşılan ne? ⇒ konu/ sözde özne )

YARDIMCI ÖGELER:

a) Nesne:

Yükleme ne sorusunu sorarak belirtisiz nesneyi kimi, neyi sorularını sorarak belirtili nesneyi buluruz.

*Cümlede belirtili nesne ismin -i (belirtme) halinde, belirtisiz nesne yalın(eksiz) halde bulunur.

Ali kitap okudu. Ne okudu ? kitap Belirtisiz Nesne

Ali kitabı okudu  Neyi okudu ? kitabı Belirtili Nesne

b) Yer Tamlayıcısı/ Dolaylı Tümleç:

Hal eklerinden yönelme, bulunma, çıkma (-e, -de, -den) ekleri kendi işlevlerinde kullanıldıkları sürece dolaylı tümleç yapar.

Dolaylı tümleci bulurken yükleme( -e,-de, -den) ekleriyle türetilen kime, kimde, kimden; nereye, nerede, nereden; neye, neyde, neyden sorularını sorarız.

Ali eve gitti. (Nereye?)  Ali bize geldi. (Kime?)  Ali okuldan çıktı. (Nereden?)

c) Zarf Tamlayıcısı/ Tümleci:

Yükleme nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar sorularını sorarak buluruz.

Ali dün geldi. ( Ne zaman? )

Ali koşarak geldi. ( Nasıl ?)

Ali çok çalıştı. ( Ne kadar? )

Ali çalıştığı için başarılı oldu.( Niçin? )

Konuyla ilgili testi buradan Cümlenin Ögeleri-PDF indirebilir ya da aşağıdan online çözebilirsiniz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi söz grubu değildir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur ?
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur ?
Aşağıdakilerden hangisinin öge dizilişi bu cümleyle ile aynıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne vardır?
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır ?
Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır ?
Altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem tırnak içinde yanlış gösterilmiştir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki bölüm cümlenin farklı bir ögesidir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli bir fiildir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır ?
Altı çizili sözcük grubu cümlenin hangi ögesidir ?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir?
Aşağıdakilerin hangisinde tırnak içindeki söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubu değildir?
Complete the form below to see results
Cümlenin Ögeleri 8. Sınıf
Doğru cevap {{userScore}} Toplam {{maxScore}} Soruda
{{title}}
{{image}}
{{content}}

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir