Konunun tek sayfada anlatım versiyonu

Tek sayfalık anlatımı buradan indirin. Cümlenin Ögeleri-PDF 

Konuyla ilgili testi buradan Cümlenin Ögeleri-PDF indirebilir ya da aşağıdan online çözebilirsiniz.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır ?
Aşağıdakilerden hangisinin öge dizilişi bu cümleyle ile aynıdır?
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki bölüm cümlenin farklı bir ögesidir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir?
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır ?
Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?
Altı çizili sözcük grubu cümlenin hangi ögesidir ?
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem tırnak içinde yanlış gösterilmiştir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne vardır?
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur ?
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur ?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi söz grubu değildir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubu değildir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli bir fiildir?
Aşağıdakilerin hangisinde tırnak içindeki söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır ?
Complete the form below to see results
Cümlenin Ögeleri 8. Sınıf
Doğru cevap {{userScore}} Toplam {{maxScore}} Soruda
{{title}}
{{image}}
{{content}}

A)TEMEL ÖGELER

a) Yüklem:

Cümlenin asıl mesajını taşıyan ön önemli ögesidir. Cümle ögelerine ayrılırken ilk önce yüklem bulunur. Daha sonra yükleme sorular sorularak diğer ögeler bulunur. Yüklem tek sözcükten oluşabileceği gibi sözcük grubundan da oluşabilir.

Yüklem cümlelerde iki farklı şekilde bulunur:

1) Çekimli fiiller cümlede yüklem olur.   ( Ali “geldi.”)

2. Ek-fiil alan isim soylu sözcükler (isimler, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, zamirler, edatlar, fiilimsiler ) cümlede yüklem olur. ( Ali “zekidir.” )

b) Özne:

Yüklemi bulduktan sonra yükleme “kim? ve ne?” sorularını sorarak özneyi buluruz. ( “Ali” geldi. )

*Özne dizilimde yoksa yüklemdeki şahıs ekinden bulunur.(gizli özne)    Dün geldik. ( biz/gizli özne )

*Yüklemde -l ve -n edilgenlik ekleri varsa işi yapan belli değildir. Bu durumda yükleme ne sorusunu sorarak sözde özneyi buluruz.

( Konu anlaşıldı.  Anlayan kim? Belli değil. Anlaşılan ne? ⇒ konu/ sözde özne )

YARDIMCI ÖGELER:

a) Nesne:

Yükleme ne sorusunu sorarak belirtisiz nesneyi kimi, neyi sorularını sorarak belirtili nesneyi buluruz.

*Cümlede belirtili nesne ismin -i (belirtme) halinde, belirtisiz nesne yalın(eksiz) halde bulunur.

Ali kitap okudu. Ne okudu ? kitap Belirtisiz Nesne

Ali kitabı okudu  Neyi okudu ? kitabı Belirtili Nesne

b) Yer Tamlayıcısı/ Dolaylı Tümleç:

Hal eklerinden yönelme, bulunma, çıkma (-e, -de, -den) ekleri kendi işlevlerinde kullanıldıkları sürece dolaylı tümleç yapar.

Dolaylı tümleci bulurken yükleme( -e,-de, -den) ekleriyle türetilen kime, kimde, kimden; nereye, nerede, nereden; neye, neyde, neyden sorularını sorarız.

Ali eve gitti. (Nereye?)  Ali bize geldi. (Kime?)  Ali okuldan çıktı. (Nereden?)

c) Zarf Tamlayıcısı/ Tümleci:

Yükleme nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar sorularını sorarak buluruz.

Ali dün geldi. ( Ne zaman? )

Ali koşarak geldi. ( Nasıl ?)

Ali çok çalıştı. ( Ne kadar? )

Ali çalıştığı için başarılı oldu.( Niçin? )

Konuyla ilgili testi buradan Cümlenin Ögeleri-PDF indirebilir ya da aşağıdan online çözebilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisinin öge dizilişi bu cümleyle ile aynıdır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır ?
Altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir?
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem tırnak içinde yanlış gösterilmiştir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir?
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır ?
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir ?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi söz grubu değildir?
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli bir fiildir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubu değildir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır ?
Altı çizili sözcük grubu cümlenin hangi ögesidir ?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki bölüm cümlenin farklı bir ögesidir?
Aşağıdakilerin hangisinde tırnak içindeki söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır?
Complete the form below to see results
Cümlenin Ögeleri 8. Sınıf
Doğru cevap {{userScore}} Toplam {{maxScore}} Soruda
{{title}}
{{image}}
{{content}}

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir