Konunun tek sayfa anlatım versiyonu
Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenebilir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişine göre farklıdır?
Bu metinde hangisinin örneği yoktur?
Aşağıdakilerin hangisi yüklemin türüne göre farklı bir cümledir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre farklıdır?
Bu metinle ilgili hangisi söylenemez?
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına ve öge dizilişine göre bu cümleyle aynıdır?
Bu metinde hangisinin örneği yoktur?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre farklıdır?
Bu metinle ilgili hangisi söylenebilir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre farklıdır?
Bu dörtlüğün hangi dizesi yüklemin türüne göre isim cümlesidir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi tek yüklemi olan bir isim cümlesidir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre farklıdır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre farklıdır?
Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangileri isim cümlesidir?
Aşağıdakilerin hangisi anlamına göre farklı bir cümledir?
Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez?
Bu metinle ilgili hangisi söylenemez?
Bu metinde hangisinin örneği yoktur?
CÜMLE TÜRLERİ KARIŞIK ONLİNE TEST
Doğru cevap {{userScore}} Toplam {{maxScore}} Soruda
{{title}}
{{image}}
{{content}}
Konunun tek sayfa anlatım versiyonu
Konunun tek sayfa anlatım versiyonu

Tek sayfalık anlatımı buradan indirin. Cümle Türleri- pdf

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Cümleler yüklemin türüne, öge dizilişine, anlamına ve yapısına göre dört başlıkta incelenir. Şimdi bunları ayrı başlıklar halinde inceleyelim. (Cümle Türleri 8. Sınıf )

      1. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER

A) Fiil Cümlesi: Yüklemi basit ya da birleşik çekimli fiillerden oluşan cümlelerdir.

örnek: Emir, sabah erkenden kalkar.

Melis, haftada bir kitap bitirirdi.

B) İsim Cümlesi: Yüklemi ek-fiil almış isim soylu sözcük ya da sözcük grubu olan cümlelerdir.

Örnek: Emir uyandığında vakit erkendi.

Melis çok okuyan bir çocuk.(tur)

 

      2.ANLAMINA GÖRE  CÜMLELER 

A) Olumlu Cümle: Yüklemde bildirilen iş, oluş ya da durumun gerçekleştiği cümlelerdir.

Örnek: Emir üşütünce hastalanmış.

Melis’in odası çok düzenli.(dir)

Emir’in oyuncakları var.

B) Olumsuz Cümle: Yüklemde bildirilen iş oluş ya da durumun gerçekleşmediği cümlelerdir.

örnek: Emir bu kez hastalan-ma-mış.

Melis’in odası düzenli değil.

Melis’in odası düzen-siz

Emir’in oyuncakları yok.

C) Soru Cümlesi: Soru cümleleri , mi soru edatıyla ya da soru zamiri/sıfatı/zarfıyla yapılır.

Emir geldi mi?       Emir kimdir?  Hangi çocuk Emir?

Emir niçin gelmedi?

D) Ünlem Cümleleri: Korku, sevinç, acıma, şaşırma gibi duyguları ifade eden cümlelerdir.

Yaşasın, sınavdan yüz aldım!

Hey ! Çabuk buraya gelin.

      3. ÖGELERİNİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER

A) Kurallı Cümle: Yüklemi cümlenin sonunda olan cümlelerdir.

Örnek: Böyle olacağını ummazdım.

Çabuk buraya gel.

B) Devrik  Cümle: Yüklemi cümlenin sonunda olmayan cümlelerdir.

örnek: Ummazdım böyle olacağını.

Gel buraya çabuk.

C) Eksiltili Cümle: Yüklemi söylenmeyen cümlelerdir.

Oraya gelirsem

Düğün el ile harman yel ile (yapılır)

Az veren maldan çok veren candan (verir)

 

      4. YAPISINA GÖRE CÜMLELER

A) Tek Yüklemli Cümle: Tek yargıdan (yüklem) oluşan cümlelerdir.

Örnek: Hilal eve yeni geldi.

B) İçinde Fiilimsi Bulunan Cümle: İçinde bir yargı ve fiilimsi(ler) bulunan cümlelerdir.

Örnek:  Hilal koşarak yanıma geldi.

C) Birden Fazla Yüklemi Olan Cümle: Virgül ya da noktalı virgülle bağlanmış birden fazla yargı içeren cümlelerdir.

Örnek: Hilal koşarak eve geldi, odasına geçti.

D) Bağlacı olan Cümle: Birden fazla yargının bağlaçla bağlandığı cümlelerdir.

Hilal koşarak eve geldi ve odasına geçti.

Sınavım güzel geçti çünkü çok çalışmıştım.

E) İçinde Başka Cümle Bulunan Cümle: Doğrudan aktarma yapılan cümlelerdir.

Örnek: Söylediklerine dikkat et, dedi.

Kılıçta “Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir.” yazıyordu.

LGS’de çıkmış sorular:
2018 LGS
2019 LGS

CÜMLE TÜRLERİ KARIŞIK ONLİNE TEST  Buradan Cümle Türleri- pdf pdf formatında indirerek de testi çözebilirsiniz.

Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenebilir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre farklıdır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişine göre farklıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına ve öge dizilişine göre bu cümleyle aynıdır?
Bu metinde hangisinin örneği yoktur?
Bu metinle ilgili hangisi söylenemez?
Bu dörtlüğün hangi dizesi yüklemin türüne göre isim cümlesidir?
Bu metinle ilgili hangisi söylenemez?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi tek yüklemi olan bir isim cümlesidir?
Bu metinde hangisinin örneği yoktur?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre farklıdır?
Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangileri isim cümlesidir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre farklıdır?
Aşağıdakilerin hangisi yüklemin türüne göre farklı bir cümledir?
Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez?
Bu metinde hangisinin örneği yoktur?
Bu metinle ilgili hangisi söylenebilir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre farklıdır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre farklıdır?
Aşağıdakilerin hangisi anlamına göre farklı bir cümledir?
CÜMLE TÜRLERİ KARIŞIK ONLİNE TEST
Doğru cevap {{userScore}} Toplam {{maxScore}} Soruda
{{title}}
{{image}}
{{content}}

 

 

 

 

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir